ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.ลำปางลำพูน ทั้งหมด (ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
รวม