ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.ลำปางลำพูน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567)

ตำแหน่ง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

@กลุ่มบริหารงานบุคคล|สพม.ลำปาง ลำพูน : Web Link | Design : Montri Nanchai (DLICT Group)