ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.ลำปางลำพูน
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม